فونت فارسی شکسته نستعلیق نسخه جدید Nastaliq Shekasteh

Nastaliq Shekasteh

فرمتTTF
دسترسی به فایلدائمی
پشتیبانیدائمی
فایل راهنمادارد
دیدگاه1

۱۵,۰۰۰ تومان